Module Hô hấp

Module Hô hấp

Module hệ hô hấp năm thứ hai giới thiệu cho sinh viên biết các cơ quan tham gia vào hệ hô hấp của cơ thể, cấu trúc đại thể và vi thể của chúng, mối liên hệ giữa các cấu trúc và chức năng, cơ chế hoạt động của hệ hô hấp trong điều kiện bình thường và bất thường, mối liên quan chức năng với hoạt đông của các hệ khác; 

Module hô hấp cũng giúp sinh viên có thể giải thích được các bệnh lý của hệ hô hấp và cơ sở khoa học của việc điều trị các bệnh cơ quan hô hấp trên lâm sàng trong những năm tiếp theo.

Module Tim mạch

Module Tim mạch

Module Hệ Tim mạch cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phôi thai học, cấu trúc đại thể, vi thể và chức năng cơ bản của tim và hệ thống mạch máu, cũng như mối liên quan với các hệ thống và cơ quan khác trong cơ thể, quá trình điều hòa hoạt động của hệ thống tuần hoàn; trên cơ sở đó giúp sinh viên hiểu các thay đổi bất thường liên quan đến một số bệnh lý tim mạch thường gặp.
Module này cũng giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào việc hỏi bệnh, khám thực thể tim và mạch máu, nhận định được các đặc điểm hình thái và chức năng trên các thăm dò cận lâm sàng, các cơ sở khoa học của việc sử dụng thuốc tác động lên hệ tuần hoàn để áp dụng điều trị một số bệnh lý tim mạch ở những năm tiếp theo.

Module Tiêu hoá

Module Tiêu hoá

Module Hệ tiêu hóa cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để biết được trong cơ thể những cơ quan nào tham gia vào quá trình tiêu hóa, hấp thu thức ăn, cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể, chúng có cấu trúc ra sao, hoạt động như thế nào. Đây là cơ sở giúp sinh viên giải thích những triệu chứng bất thường của hệ này, chuẩn bị cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý của hệ này trong những năm học tiếp theo.

Module Thận - tiết niệu

Module Thận - tiết niệu

Module thận tiết niệu sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo giải phẫu đại thể và cấu trúc vi thể của thận và hệ tiết niệu, giúp sinh viên hiểu được chúng có những chức năng gì, hoạt động như thế nào để đảm bảo vai trò của hệ thận tiết niệu khi kết hợp với các hệ thống cơ quan khác trong cơ thể, hiểu được các thay đổi xảy ra trong một số bệnh lý thận tiết niệu thường gặp.

Module này cũng sẽ giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào việc thăm khám, đánh giá hình ảnh học và chức năng của hệ thận tiết niệu trên lâm sàng, hiểu được cơ sở khoa học của các thuốc và các biện pháp điều trị khác trong một số bệnh lý thận tiết niệu.

Module Đề kháng - Ký chủ

Module Đề kháng - Ký chủ

Module “Đề kháng – Ký chủ” cung cấp cho học viên các kiến thức về đặc điểm sinh học, cơ chế tác động của vi sinh vật lên cơ thể và phản ứng của cơ thể khi nhiễm VSV. Trên cơ sở đó học viên có thể giải thích được các hậu quả của mối tương tác giữa cơ thể với VSV lên các hệ cơ quan trong cơ thể, làm cơ sở để tiến hành chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh nhiễm khuẩn trong thực hành lâm sàng.

Ngoại ngữ 3

Ngoại ngữ 3

Module ngoại ngữ năm thứ hai (tương ứng với học phần ngoại ngữ 3) giới thiệu cho sinh viên về cấu trúc và chức năng của các hệ hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, thận-tiết niệu và đề kháng – ký chủ bằng Tiếng Anh. Module này cung cấp cho sinh viên từ vựng và cấu trúc chuyên ngành Y liên quan đến 5 hệ nói trên để sinh viên thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.