HÓA HỌC

HÓA HỌC

Cung cấp những kiến thức hóa học nền tảng, thiết yếu nhất để sinh viên Y học tốt các môn cơ sở và lâm sàng     

SINH HỌC DI TRUYỀN

SINH HỌC DI TRUYỀN

Sinh viên có kiến thức sinh học và di truyền đại cương đểhiểu được mối liên hệ giữa cấu trúc và hoạt động chức năng của tế bào trong quá trình hình thành và phát triển cơ thể ở các điều kiện bình thường và bất thường. Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học để giải thích được nguyên lý di truyền, cơ chế phát sinh của một số tính trạng, bệnh tật liên quan