Skills lab -Ngoại

Skills lab -Ngoại

Sinh viên sẽ được học những kỹ  năng ngoại khoa  cơ bản, cần  thiết cho thực tập lâm  sàng Ngoại khoa tại bệnh viện

Thực hành y khoa Nội - Nơi khởi nguồn những đam mê lâm sàng

Thực hành y khoa Nội - Nơi khởi nguồn những đam mê lâm sàng

Trong khóa học này, sinh viên sẽ kết nối các chuẩn năng lực đã đạt được trong module Thực hành Y khoa năm thứ hai với kỹ năng chuyên sâu hơn trong năm thứ ba để tiếp cận và bước đầu thực hiện chăm sóc với các bệnh nhân tại bệnh viện. Khóa học này sẽ giúp sinh viên dần dần đạt được những mốc đầu tiên của các hoạt động chuyên môn chủ chốt (EPAs) của một bác sĩ.

Sau khi học xong học phần Thực hành Y khoa Nội năm thứ 3, sinh viên có thể tự định hướng cho mình trong việc khai thác bệnh sử, khám lâm sàng, xác định các triệu chứng/dấu hiệu bất thường; tiếp cận các vấn đề sức khỏe thường gặp, đưa ra các chẩn đoán tiềm năng và lập luận để chỉ định các xét nghiệm cơ bản cần thiết cho chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ở những năm sau.