Module Nội khoa 1 - Nơi nuôi dưỡng những đam mê lâm sàng bất tận

Module Nội khoa 1 - Nơi nuôi dưỡng những đam mê lâm sàng bất tận

Trong khóa học này, sinh viên sẽ kết nối các chuẩn năng lực đã đạt được trong module Thực hành Y khoa năm thứ ba với kỹ năng chuyên sâu hơn trong năm thứ 4, tiếp cận và thực hiện chăm sóc với các bệnh nhân tại bệnh viện. Khóa học này sẽ giúp sinh viên dần dần đạt được những mốc đầu tiên của các hoạt động chuyên môn chủ chốt (EPAs) của một bác sĩ.


Module Ngoại khoa 1

Module Ngoại khoa 1

Học phần Ngoại bệnh học 1 là học phần bắt buộc, cung cấp cho sinh viên y khoa năm thứ 4 các kiến thức về tiếp cận các vấn đề khu trú và cụ thể trong bệnh lý ngoại khoa. Đồng thời áp dụng các kiến thức hỏi bệnh, khám bệnh, phân tích cận lâm sàng  để giúp chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý ngoại khoa thông thường.


Module Nhi khoa 1

Module Nhi khoa 1

Nhi khoa là nơi giúp các bác sĩ tương lai có thể tiếp cận, chẩn đoán các bệnh lý ở trẻ em. Trong đó module Nhi khoa 1 là cơ sở, tiền đề để sinh viên y khoa năm 4 phát triển các kĩ năng, kiến thức cần thiết trên con đường trở thành 1 bác sĩ đa khoa