MODULE HUYẾT HỌC

MODULE HUYẾT HỌC

Module HUYẾT HỌC cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các cơ quan tạo máu, các dòng tế bào máu và huyết tương. Người học sẽ hiểu tại sao lại xuất hiện các tình trạng thiếu máu và hiểu về các bệnh liên quan tới các tế bào bạch cầu và các rối loạn đưa đến tình trạng xuất huyết hay sự hình thành huyết khối, tình trạng tăng đông, về bệnh ưa chảy máu (haemophilia) hay các tình trạng xuất huyết khác. Những kiến thức này sẽ giúp người học hiểu các nguyên nhân, triệu chứng, hiểu về chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý về máu liên quan tới quá trình sinh máu, đông cầm máu và truyền máu ở các chủ đề được tiếp cận trong những năm học tiếp theo. [MODIFIABLE]

Ngoại ngữ 3

Ngoại ngữ 3

Module ngoại ngữ năm thứ hai (tương ứng với học phần ngoại ngữ 3) giới thiệu cho sinh viên về cấu trúc và chức năng của các hệ hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, thận-tiết niệu và đề kháng – ký chủ bằng Tiếng Anh. Module này cung cấp cho sinh viên từ vựng và cấu trúc chuyên ngành Y liên quan đến 5 hệ nói trên để sinh viên thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.


 HOST - PATHOGENS INTERACTION MODULE

HOST - PATHOGENS INTERACTION MODULE

" Host - Pathogens Interaction Module" provides students with knowledge about biological characteristics, mechanism of microbial action in the body and the body's response to infection caused by microorganisms. On that basis, students can explain the consequences of the interaction between microorganisms on the organ systems in the body, as a basis for diagnosis, treatment and prevention of infectious diseases in clinical practice.

RENAL - URINARY SYSTEM MODULE

RENAL - URINARY SYSTEM MODULE

The Renal - Urinary System module will provide students with knowledge of the anatomy and microstructure of the kidney and urinary system, helping students understand what functions they have and how they work. helps students understand the changes that occur in some common kidney and urological diseases. This module will also help students apply knowledge to clinical examination, imaging and functional evaluation of the urinary system, understand the scientific basis of drugs and other therapeutic measures in clinical practice.


DIGESTIVE MODULE

DIGESTIVE MODULE

The gastroenterology module provides students with basic knowledge to know in the body which organs participate in digestion, absorption of food, supply of nutrients to the body, how they are structured, and how they function. This is the basis to help students explain the abnormal symptoms of this system and prepare for the diagnosis and treatment of this system disorder in the following years of study.


Module Tim mạch

Module Tim mạch

Module Hệ Tim mạch cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phôi thai học, cấu trúc đại thể, vi thể và chức năng cơ bản của tim và hệ thống mạch máu, cũng như mối liên quan với các hệ thống và cơ quan khác trong cơ thể, quá trình điều hòa hoạt động của hệ thống tuần hoàn; trên cơ sở đó giúp sinh viên hiểu các thay đổi bất thường liên quan đến một số bệnh lý tim mạch thường gặp.
Module này cũng giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào việc hỏi bệnh, khám thực thể tim và mạch máu, nhận định được các đặc điểm hình thái và chức năng trên các thăm dò cận lâm sàng, các cơ sở khoa học của việc sử dụng thuốc tác động lên hệ tuần hoàn để áp dụng điều trị một số bệnh lý tim mạch ở những năm tiếp theo.

Module Hô hấp

Module Hô hấp

Module hệ hô hấp năm thứ hai giới thiệu cho sinh viên biết các cơ quan tham gia vào hệ hô hấp của cơ thể, cấu trúc đại thể và vi thể của chúng, mối liên hệ giữa các cấu trúc và chức năng, cơ chế hoạt động của hệ hô hấp trong điều kiện bình thường và bất thường, mối liên quan chức năng với hoạt đông của các hệ khác; 

Module hô hấp cũng giúp sinh viên có thể giải thích được các bệnh lý của hệ hô hấp và cơ sở khoa học của việc điều trị các bệnh cơ quan hô hấp trên lâm sàng trong những năm tiếp theo.