Các khoá học hiện có

Course Image PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN HÀNH ELEARNING

PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN HÀNH ELEARNING

Khóa học nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức, phương pháp và các công cụ kỹ thuật hỗ trợ năng lực và kỹ năng của các học viên trên các lĩnh vực của eLearning.

Người trình bày: Phòng Công nghệ thông tin

Course Image CÁC BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY (NCDs)

CÁC BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY (NCDs)

Cập nhật kiến thức mới nhất về dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị các bệnh mạn tĩnh không lây

Course Image Chăm sóc sức khỏe ban đầu

Chăm sóc sức khỏe ban đầu

Đối tượng: Sinh viên hệ BSĐK - năm 4

 Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Chăm sóc sức khỏe ban đầu - Một trong những nội dung quan trọng hướng tới mục tiêu "Sức khỏe cho mọi người" được đề cập đến trong Hội nghị Alma Alta.

Course Image Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Sinh vien Y4 can hieu duoc co che benh sinh cua benh hen phe quan va chan doan, dieu tri theo nguyen nhan

Course Image THUỐC BỔ Y HỌC CỔ TRUYỀN

THUỐC BỔ Y HỌC CỔ TRUYỀN

THUỐC BỔ Y HỌC CỔ TRUYỀN
Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản và thiết thực về các vị thuốc bổ theo Y học cổ truyền, sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
1. Nhận biết được các nhóm thuốc bổ, các vị thuốc bổ theo Y học cổ truyền
2. Trình bày được bộ phận sử dụng, tác dụng của các vị thuốc bổ
3. Biết ứng dụng và sử dụng các vị thuốc bổ trên lâm sàng

Course Image PHƯƠNG THUỐC AN THẦN

PHƯƠNG THUỐC AN THẦN

Phân loại được các phương thuốc an thần
Nhớ được thành phần, cách dùng, công dụng, chủ trị của mỗi phương thuốc
Giải thích được mỗi phương thuốc
Vận đụng được các phương thuốc an thần trong lâm sàng.

Course Image BÀI GIẢNG TIN HỌC ỨNG DỤNG

BÀI GIẢNG TIN HỌC ỨNG DỤNG

So sánh tỷ lệ và kiểm định tính độc lập

Course Image Nhi khoa cơ sở

Nhi khoa cơ sở

Mục tiêu

- Kể tên được các nguyên nhân gây đau bụng ở trẻ em

- Biết cách khám bụng cho bệnh nhân nhi

- Biết xử trí sơ bộ đau bụng ở trẻ em 

Course Image Test course

Test course

Mô tả ngắn gọn khóa học

Course Image PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến phản ứng có hại của thuốc, hướng đến mục đích sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, hợp lý.

Đối tượng: sinh viên Dược

Course Image Ký sinh trùng ở người lớn

Ký sinh trùng ở người lớn

Các khái niệm cơ bản về kí sinh trùng và nguyên lý hoạt động

Course Image Đinh Thị Thanh Mai

Đinh Thị Thanh Mai

Tóm tắt khóa học