Skills lab -Ngoại

Skills lab -Ngoại

Sinh viên sẽ được học những kỹ  năng ngoại khoa  cơ bản, cần  thiết cho thực tập lâm  sàng Ngoại khoa tại bệnh viện

Thực hành y khoa - Nội

Thực hành y khoa - Nội

Đây là một khóa học 10 tuần, sinh viên sẽ đi thực tập tại 3 trong số các khoa thuộc hệ Nội của BV Hữu nghị Việt Tiệp: Tiêu hóa (Nội 1), Hô hấp (Nội 2), Thận- Nội tiết (Nội 3), Nội tổng hợp (Nội 4), Tim mạch, Huyết học lâm sàng và các khoa thuộc hệ nội Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng: Nội tổng hợp, Tim mạch – Hô hấp

Các sinh viên sẽ được chia theo nhóm (18 - 19 sinh viên) cố định cho đến năm Y6, thực hành lâm sàng liên tục tại một khoa trong 3 tuần, sau đó luân khoa. Lịch luân khoa được thể hiện trong bảng dưới. Tại mỗi khoa, mỗi nhóm sinh viên được học tập và tham gia công tác chăm sóc bệnh nhân dưới sự giám sát của 1 giảng viên bộ môn, các giảng viên kiêm chức là bác sĩ của bệnh viện và các nội trú.