Skills lab -Ngoại

Skills lab -Ngoại

Sinh viên sẽ được học những kỹ  năng ngoại khoa  cơ bản, cần  thiết cho thực tập lâm  sàng Ngoại khoa tại bệnh viện

Thực hành y khoa - Nội

Thực hành y khoa - Nội

Đây là một khóa học 10 tuần, sinh viên sẽ đi thực tập tại 3 trong số các khoa thuộc hệ Nội của BV Hữu nghị Việt Tiệp: Tiêu hóa (Nội 1), Hô hấp (Nội 2), Thận- Nội tiết (Nội 3), Nội tổng hợp (Nội 4), Tim mạch, Huyết học lâm sàng và các khoa thuộc hệ nội Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng: Nội tổng hợp, Tim mạch – Hô hấp

Các sinh viên sẽ được chia theo nhóm (18 - 19 sinh viên) cố định cho đến năm Y6, thực hành lâm sàng liên tục tại một khoa trong 3 tuần, sau đó luân khoa. Tại mỗi khoa, mỗi nhóm sinh viên được học tập và tham gia công tác chăm sóc bệnh nhân dưới sự giám sát của 1 giảng viên bộ môn, các giảng viên kiêm chức là bác sĩ của bệnh viện và các nội trú.